Featured image of post Tập huấn khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

Tập huấn khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

Trong những ngày 28 và 29/9 vừa qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn quan trọng nhằm nâng cao kỹ năng khảo sát và đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Tập huấn này đã thu hút sự tham gia của đội ngũ điều tra viên là cán bộ Mặt trận, với sự hỗ trợ từ đơn vị đánh giá độc lập, Công ty TNHH Phân tích Thời gian thực RTA.

Trọng tâm khảo sát: Cải cách hành chính và chất lượng dịch vụ công

Công tác khảo sát và đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính công của TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, thông qua các kết quả khảo sát này, sẽ giúp phát hiện và khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính và sự phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác khảo sát và đánh giá này. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tính chuyên nghiệp và tôn trọng quan điểm khách quan trong quá trình khảo sát. Bảo mật thông tin của người được phỏng vấn cũng được đặt lên hàng đầu để đảm bảo tính trung thực và độc lập của quá trình khảo sát.

Áp dụng công nghệ vào khảo sát

Để thuận tiện trong việc thu thập ý kiến đánh giá từ người dân, các điều tra viên đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm được cài đặt trên điện thoại thông minh. Điều này giúp tăng cường tính chính xác và tiện lợi trong việc thu thập thông tin từ nhiều đối tượng khác nhau trên địa bàn Thành phố.

Cán bộ khảo sát Tập huấn phần mềm CAPI rtSurvey

Nguồn: MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh

comments powered by Disqus
Email: info@rta.vn | Tel: 028.6684.6530. Đại chỉ: 58 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Q1, Tp. HCM. Mã số thuế: 0312166120, Sở KH&ĐT HCM cấp ngày 27/02/2013.
Built with Hugo